Sanace staveb a těsnění spár

  • Izolace a rekonstrukce starých staveb
  • Těsnění pracovních a diletačních spár, prostupů
  • Pevnostní injektáže trhlin, injektáž trhlin proti vodě
  • Sanace betonu - ochrana výztuže, adhezní můstek, malty, stěrky, nátěry, izolace
  • Sanace zdiva - izolace, sanační omítky, fasádní a interiérové nátěry, hydrofobizace
  • Butylové, akrylové, silikonové, polyuretanové a MS polymerní tmely
  • Výplňové profily, profily pro dodatečnou injektáž 

Webdesign by Lewest.cz